Bytové a panelové domy


U bytových a panelových domů se nejčastěji setkáváme s činnostmi jako je tmelení a opravy spár, instalací bodců proti ptactvu, instalací sítí, mytí oken, montáží a demontáží, natěračských prací.

Tmelení a opravy spár
Provádíme rekonstrukce spár panelových domů a diletačních spár objektů. Dle požadavků zadavatele provedeme buďto kompletní výměnu těsnění spáry nebo její povrchovou rekonstrukci za využití překrývacích pásek. Na tyto práce používáme výhradně kvalitní a dlouhodobě stálé materiály. Dále tmelíme okenní rámy a parapety. Včasnou opravou předejdete pozdější nákladné investici.

Bodce proti ptactvu
Instalace bodců proti ptactvu je pasivní způsob zamezení usednutí ptactva na aplikované místo. Nejčastěji se bodce používají na římsách a parapetech domů, konstrukcích staveb a okrajích žlabů.

Lze využít několik systému a tříd hrotů, které lze podle potřeby kombinovat. Základní rozdíly jsou v použitých materiálech, krycí šířce a způsobu přichycení. Jako doplňkovou metodu lze zvolit i použití 3D maket dravců.

Instalace sítí
Zajišťujeme kompletní dodávku materiálu a montáže k širokému využití sítí pro sportovní účely, stavbu voliér, zábrany proti ptactvu a bezpečnostní záchytné systémy.

Pro účely bytových a panelových domů nejčastěji používáme sítě jako zábrany proti ptactvu. Častý příklad vhodné instalace sítí je ve společných prostorách jako jsou lodžije a balkony chodeb.

Problematika správně zvoleného systému sítí je poměrně rozsáhlá a nabízí několik možností použití jak rozdílných materiálu, pevnostních a rozměrových tříd tak také zvoleného kotvení.

Mytí oken
Mytí oken provádíme horolezeckou technikou, která je finančně mnohem výhodnější než mytí z vysokozdvižných plošin. Doplňkem této činnosti může být i čištění rámů a to buďto ručně nebo za použití vysokotlakého čističe s možností využití chemických aditiv například pro rozpuštění vápencových náteků z fasády nebo nano prostředků pro větší odolnost proti zašpinění .

Montáže a Demontáže
Provádíme montáže reklamních bannerů, zastřešení světlíků včetně výroby stříšky, antén, konstrukcí, kamerových systémů, vánoční výzdoby, vlajek a další. Ve spolupráci s klempíři zaměříme, vyrobíme a naistalujeme žlaby, svody a oplechování. Demontujeme jakákoli tělesa ve výšce nevyjímaje havarijních situací.

Natěračské práce
Zajišťujeme celkový nátěr fasád, jednotlivých částí a vytváření jednoduchých grafik. Provádíme ochranné nátěry kovových konstrukcí a hydrofobní nátěry pro zamezení sání vody. Všechny tyto práce provádíme moderními technologickými postupy jako je airless nástřik, které zaručují efektivní nanesení barvy a dlouhou životnost.

Nezávazná poptávka přes kontaktní formulář