Průmyslové a komerční objekty


U průmyslových a komerčních objektů se nejčastěji setkáváme s činnostmi jako jsou montáže a demontáže, instalace sítí, instalace bodců proti ptactvu, průmyslové čištění, odbornou asistenci, mytí oken, natěračské práce, speleologickou a montanistickou činnost.

Montáže a Demontáže
Provádíme montáže reklamních bannerů, zastřešení světlíků včetně výroby stříšky, antén, konstrukcí, kamerových systémů, vánoční výzdoby, vlajek a další. Ve spolupráci s klempíři zaměříme, vyrobíme a naistalujeme žlaby, svody a oplechování. Demontujeme jakákoli tělesa ve výšce nevyjímaje havarijních situací.

Instalace sítí
Zajišťujeme kompletní dodávku materiálu a montáže k širokému využití sítí pro sportovní účely, stavbu voliér, zábrany proti ptactvu a bezpečnostní záchytné systémy s certifikací pro pád osoby .

Mezi nejčastějšími odběrateli těchto služeb jsou golfová hřiště, chovatelé ptactva, zoologické zahrady, sportovní kluby a objekty s nebezpečím pádu částí fasády nebo střešní krytiny. Dále pak veškeré objekty nebo prostory kde je potřeba zamezit vniknutí ptactva.

Problematika správně zvoleného systému sítí je poměrně rozsáhlá a nabízí několik možností použití jak rozdílných materiálu, pevnostních a rozměrových tříd tak také zvoleného kotvení. Neváhejte se na nás obrátit .

Bodce proti ptactvu
Instalace bodců proti ptactvu je pasivní způsob zamezení přistání ptactva na aplikované místo. Nejčastěji se bodce používají na římsách domů, konstrukcích staveb a okrajích žlabů.

Lze využít několik systému a tříd hrotů, které lze podle potřeby kombinovat. Základní rozdíly jsou v použitých materiálech, krycí šířce a způsobu přichycení. Jako doplňkovou metodu lze zvolit i použití 3D maket dravců.

Čištění
Čistíme žlaby a svody, fasády, střechy, konstrukce a tovární nebo výrobní prostory. Používáme vhodné a efektivní metody pro konkrétní požadavky.

Odborná asistence
Dle požadavků zadavatele jsme schopni zajistit odbornou asistenci u přístupu dalších osob k provedení odborného úkonu. Z praxe je to například vytvoření lanových traverzů pro statika nebo filmaře, který se za naší pomoci dostane na požadované místo.

Mytí oken
Mytí oken provádíme horolezeckou technikou, která je finančně mnohem výhodnější než mytí z vysokozdvižných plošin. Doplňkem této činnosti může být i čištění rámů a to buďto ručně nebo za použití vysokotlakého čističe s možností využití chemických aditiv například pro rozpuštění vápencových náteků z fasády nebo nano prostředků pro větší odolnost proti zašpinění .

Natěračské práce
Zajišťujeme celkový nátěr fasád, jednotlivých částí a vytváření jednoduchých grafik.  Provádíme ochranné nátěry kovových konstrukcí a hydrofobní nátěry pro zamezení sání vody. Všechny tyto práce provádíme moderními technologickými postupy jako je airless nástřik, které zaručují efektivní nanesení barvy a dlouhou životnost.

Speleologická a montanistická činnost
Realizujeme také velkou část úkonů i pod zemí. Z výčtu mohu jmenovat například sanace důlních šachet, revize a čištění studen, průzkum a mapování podzemních prostor.

Nezávazná poptávka přes kontaktní formulář